Podstawowe wiadomości o sanktuariach

1. Co to jest sanktuarium?

Sanktuarium nazywamy miejsce kultu związanego z faktem nadprzyrodzonym, relikwiami lub cudownym wizerunkiem. Do tego miejsca przyjeżdżają wierni, aby modlić się, prosić o łaski, przebaczenie, czy też dziękować. Sanktuariami mogą być miejsca naturalne (lasy, groty) lub kościoły lub kaplice celowo wzniesione na pamiątkę objawienia lub też w celu oddawania czci relikwiom lub wizerunkom. 
W pierwszych latach Kościół gromadził się tylko wokół miejsc życia Jezusa - Betlejem, Nazaret, Jordan, góra Tabor, Wieczernik, Golgota. Później za miejsca kultu uznawana też groby apostołów i innych męczenników (np. groby św. Pawła i Piotra w Rzymie). Do grona sanktuariów zaczęto także zaliczać miejsca objawień Najświętszej Maryi Panny.


2. Koronacja

Na figurach i obrazach maryjnych można spotkać korony, która są nakładane podczas specjalnych uroczystości. Koronacje takie odbywały się w Europie na przełomie XVI i XVII wieku. W Polsce pierwsza koronacja odbyła się 8 września 1717 roku na Jasnej Górze. Koronacji często dokonują papieże. Najczęściej jednak dokonują ich w swoich diecezjach biskupi.


3. Pielgrzymki

Do sanktuariów pielgrzymujemy. Pielgrzymka powinny być podjęta zawsze z jakąś intencją: dziękczynną, błagalną, pokutną. 
Najważniejszym chrześcijańskim celem pielgrzymek jest Ziemia Święta. Od II wieku po Chr. pielgrzymki kierowały się także do Rzymu (miejsce śmierci św. Piotra i Pawła). Trzecim ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym jest sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostelli. Najsłynniejsze ośrodki maryjne to dziś Loreto, Lourdes i Fatima. W Polsce zaś - Częstochowa, Kodeń, Kalwaria Zebrzydowska, Piekary Śląskie, czy Gietrzwałd (miejsce jednych potwierdzonych objawień Matki Bożej w naszym kraju)