Wybrani Słudzy Boży

Sługa Boży ks. Jan Macha

Biogram ks. Jana Machy

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Machy 
Wszechmogący Boże, źródło męstwa i miłosiernej miłości, który powołujesz wybrane sługi do szczególnego naśladowania ofiary Twego Syna Jezusa Chrystusa, spraw prosimy, aby Twój sługa, kapłan Jan, który za życia pełnił dzieła miłosierdzia, a w swojej śmierci złożył ostateczną ofiarę wierności, został mocą Ducha Świętego włączony w poczet błogosławionych, Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem Sługi Bożego:
Wszechmogący Boże, Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa kapłana Jana, który z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliźnich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, o którą pokornie Cię proszę..., Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Informacje o laskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Jana Machy prosimy przesyłać na adres: Kuria Metropolitalna, ul. Jordana 39,40-951 Katowice 


Sługa Boże ks. Franciszek Blachnicki
Biogram ks. Franciszka Blachnickiego

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła. Dziękujemy Ci również za to, że tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony, Boże, w słudze Bożym ks. Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski, o którą najpokorniej proszę. Amen.

Informacje o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego prosimy kierować pod adresem: Kuria Metropolitalna, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice


Czcigodna Służebnica Boża s. Maria Teresa Kierocińska
Oficjalna strona poświęcona s. Teresie Kierocińskiej 
Matka Teresa Kierocińska - facebook

Modlitwa o beatyfikację Czcigodnej Służebnicy Bożej s. Teresy Kierocińskiej 

Wszechmocny i miłosierny Boże, który rozpaliłeś serce Twojej Służebnicy Teresy gorącą miłością do najbiedniejszych i najbardziej nieszczęśliwych i który obdarzyłeś ją nieugiętą mocą i ufnością w trudnych chwilach życia, przez tę jej miłość udziel nam łaski..., o którą za jej przyczyną błagamy Twoje miłosierdzie.
O Przenajświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa, szczególnie czczone przez Matkę Teresę, dozwól nam wkrótce ujrzeć ją w chwale wśród wybranych i świętych Twoich. Boskie Dzieciątko Jezus, racz obdarzyć chwalą świętych Matkę Teresę, Twoją wierną Służebnicę, Założycielkę Twojego Zgromadzenia. Amen. 

Informacje o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Służebnicy Bożej: Wicepostulacja Sługi Bożej M. Teresy Kierocińskiej ul. M. Teresy Kierocińskiej 25 41-209 Sosnowiec tel. 32 297 18 63 lub 32 299 86 73